Böcker

Digital- eller offsettryck.

Alla priser är Exkl. moms (25%).
Miljö Ja, Svanenmärkt
Produktionstid 5-14 vardagar (se nedan)
Paperback/Softcover: 10
Vardagar Wire-O Spiralinbindning: 10
Vardagar Kalenderspiral: 10
Vardagar Helbunden/Hardcover: 14
Vardagar Expresstryck: 5 vardagar – dock inte på Helbunden/Hardcover

DINA MÖJLIGHETER
KLICKA PÅ ETT PRIS FÖR ATT BESTÄLLA
Ditt pris
Papperstyp/Innehållet
<<
300 stk.
400 stk.
500 stk.
600 stk.
700 stk.
>>
90g Offsettpapper 30.568,- 1 40.176,- 1 42.358,- 2 44.310,- 2 46.263,- 2
Pris vid inkjettryck
Papperstyp/Innehållet
<<
300 stk.
400 stk.
500 stk.
600 stk.
700 stk.
>>
80g Munken Print Classic Cream, bulk 1.5 22.446,- 6 26.907,- 6 31.372,- 6 35.833,- 6 40.300,- 6
100g Munken Print Cream, bulk 1.5 22.969,- 6 27.607,- 6 32.246,- 6 36.882,- 6 41.521,- 6
90g Offsettpapper 22.595,- 6 27.106,- 6 31.621,- 6 36.131,- 6 40.643,- 6
115g G Print 24.241,- 6 29.298,- 6 34.363,- 6 39.422,- 6 44.483,- 6
1:Digitaltryck, 2:Offsettryck, 3:Samtryck, 4:Storformat, 5:Rotationstryck, 6:Inkjet

InDesign-mallar til bøker

1-col
2-col
Cover