Böcker

Digital- eller offsettryck.

Alla priser är Exkl. moms (25%).
Miljö Ja, Svanenmärkt
Produktionstid 5-14 vardagar (se nedan)
Paperback/Softcover: 10
Vardagar Wire-O Spiralinbindning: 10
Vardagar Kalenderspiral: 10
Vardagar Helbunden/Hardcover: 14
Vardagar Expresstryck: 5 vardagar – dock inte på Helbunden/Hardcover

DINA MÖJLIGHETER
Ditt pris
Papperstyp/Innehållet
<<
300 stk.
400 stk.
500 stk.
600 stk.
700 stk.
>>
90g Offsettpapper 34.146,- 1 44.879,- 1 47.317,- 2 49.497,- 2 51.679,- 2
Pris vid inkjettryck
Papperstyp/Innehållet
<<
300 stk.
400 stk.
500 stk.
600 stk.
700 stk.
>>
80g Munken Print Classic Cream, bulk 1.5 25.074,- 6 30.057,- 6 35.044,- 6 40.027,- 6 45.018,- 6
100g Munken Print Cream, bulk 1.5 25.658,- 6 30.839,- 6 36.020,- 6 41.200,- 6 46.381,- 6
90g Offsettpapper 25.240,- 6 30.279,- 6 35.323,- 6 40.360,- 6 45.401,- 6
115g G Print 27.079,- 6 32.728,- 6 38.386,- 6 44.037,- 6 49.690,- 6
1:Digitaltryck, 2:Offsettryck, 3:Samtryck, 4:Storformat, 5:Rotationstryck, 6:Inkjet

InDesign-mallar til bøker

1-col
2-col
Cover